Publicații

THEOLOGIA BIBLICA - Buletin informativ

Nr.1, martie 2003

Nr.2, septembrie 2003

Nr.3, iunie 2004

Nr.4, octombrie 2005

 

Colecția Seria Biblică

CSB a înființat o colecție proprie intitulată "Seria Biblica" care are ca obiectiv promovarea și publicarea rezultatelor activității de cercetare a membrilor CSB și înființarea unei școli biblice la Cluj.

Colecția Seria Biblică

 

Sacra Scripta

Centrul de Studii Biblice editează din anul 2003 revista Sacra Scripta (ISSN 1584-7624) în care sunt publicate studii pe teme biblice ale cercetătorilor Centrului și ale unor cercetători de prestigiu din străinătate. Studiile sunt publicate în totalitate în limbi de circulație internaționă (engleză, germană, franceză).
Din 2005 revista are un colectiv de redacție care include și specialiști și referenți din străinătate.

Revista Sacra Scripta