Obiective de cercetare

1. PROGRAME DE CERCETARE ÎN LUCRU

a) Principalul obiectiv vizat este initierea unei serii de comentarii biblice cu caracter interconfesional. In acest sens a fost realizat un proiect de grant CNCSIS (in prezent in curs de evaluare). Colectivul de redactie cuprinde biblisti de renume din tara. Calitatea urmeaza a fi asigurata si de un colectiv de referenti (advisory board) alcatuit din biblisti de prestigiu din strainatate. In realizarea comentariilor colectivul CSB colaboreaza cu Uniunea Biblistilor din România. Colectivul cercetatorilor si planul editorial a fost stabilit pentru primii trei ani. Volumele vor apare la Presa Universitara Clujeana, într-un tiraj de aproximativ 2000 exemplare, cu un numar mediu de 200 pagini pe volum.

b) Centrul de Studii Biblice urmareste extinderea colaborarii nationale cu cercetatorii de profil din tara. In acest sens s-a initiat invitarea si cooptarea biblistilor de prestigiu de la alte universitati din tara, interesati în colaborarea cu CSB in deosebi in editarea seriei de comentarii.

c) Un domeniu esential este acela al colaborarii cu biblisti din strainatate si realizarea de parteneriate internationale cu centre de profil, in primul rând din Elvetia si Germania. În domeniul cooperarii internationale se înscrie si organizarea anuala a conferintelor biblice internationale. (In acest sens conferinta biblica organizata in octombrie 2006 are va reuni pe lânga biblistii din CSB si din tara 6 biblisti din strainatate).

d) Se acorda o atentie deosebita ridicarii calitatii revistei Centrului de Studii Biblice, Sacra Scripta, prin cresterea numarului de aparitii de la un numar la doua numere pe an, largirea sferei colaboratorilor prin publicarea studiilor unor biblisti de prestigiu din strainatate, si internationalizarea comitetului de redactie si a comitetului de referenti.

e) O alta prioritate a Centrului de Studii Biblice este implicarea sa in programele de pregatire postgraduala, prin includerea doctoranzilor din domeniul stiintelor biblice din Universitate în activitatea de cercetare, si realizarea unor ateliere de cercetare cu o activitate clar definita, axata pe obiectivele si domeniile principale de cercetare ale Centrului de Studii Biblice.

f) Se are în vedere gasirea unor surse complementare de finantare, prin dezvoltarea de granturi, largirea ariei de distribuire a revistei Sacra Scripta prin abonamente din tara si din strainatate, si prin implicarea în programe internationale editoriale si de cercetare.